Praktijkinformatie

Nieuw gebouw

Onze nieuwe praktijk wordt momenteel gebouwd. De verhuis staat gepland 4 december 2023. 

Hieronder vindt u alvast enkele sfeerbeelden.

Goede afspraken

Om de praktijkwerking goed te laten verlopen, gelden in deze groepspraktijk enkele afspraken. Gelieve deze na te leven.

Raadpleging enkel op afspraak

 • Raadplegingen zijn enkel op afspraak. Dit geldt zowel voor huisartsen als paramedici.
 • Vrije raadpleging bestaat NIET meer. Het heeft geen zin om zonder afspraak in de wachtzaal te gaan zitten.

Huisbezoeken

 • Gelieve huisbezoeken aan te vragen voor 9.30 uur. Zo kan de huisbezoekenronde goed georganiseerd worden.
 • Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, is het - indien mogelijk - beter om toch zelf naar de praktijk te komen. Huisbezoeken zijn bedoeld voor mensen die zich o.w.v. medische redenen echt niet kunnen verplaatsen naar de praktijk en worden tot een minimum beperkt.

Voorschriften en attesten

 • Attesten worden uitsluitend tijdens een raadpleging afgeleverd. Zij kunnen NIET telefonisch aangevraagd worden.
 • U zal bij uw consultatie steeds voldoende voorschriften meekrijgen tot een volgende afspraak nodig is.

Opvolging van resultaten

 • Indien u een onderzoek laat doen (bv. bloedafname of beeldvorming) bent u zelf verantwoordelijk om te informeren naar de resultaten. Daarom vragen we u om zelf contact op te nemen voor de bespreking van de resultaten (tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken met de arts). Dit kan telefonisch voor korte besprekingen, voor uitgebreidere resultaten komt u best op consultatie.

Patiëntenstop voor de huisartsen

 • Door de hoge werkdruk zijn wij helaas genoodzaakt de patiëntenstop voor de huisartsen voorlopig te behouden (dit geldt niet voor de paramedici). Dit is nodig om een goede zorg aan de reeds ingeschreven patiënten te kunnen blijven bieden. 
 • Ben je nog op zoek naar een huisarts, dan kan je via de website van de Huisartsenkring Schelde - Rupel een overzicht verkrijgen van alle artsen (met erbij vermeld of er een patiëntenstop is). https://www.hak-schelde-rupel.be/zoek-een-arts/
 • Bij de paramedici kan je steeds een afspraak maken, ook als je geen vaste patiënt bent bij de huisartsen in de praktijk. Ook patiënten van andere huisartsenpraktijken zijn welkom om onze paramedici te consulteren.

Vertegenwoordigers

 • Vertegenwoordigers kunnen na telefonische afspraak ontvangen worden door de artsen. 
 • Er geldt een maximum van 2 bezoeken per firma per jaar.

Enkele huisregels i.v.m. het gebouw

 • Dieren zijn verboden in het nieuwe praktijkgebouw. Een uitzondering geldt voor een blindengeleidehond.
 • Het is niet toegelaten om met steps/fietsen/brommers binnen te komen in het gebouw. Deze dienen buiten geparkeerd te worden.